Gidiz-shertogenbosch3
Gidiz-shertogenbosch6
Gidiz-shertogenbosch4
Gidiz-shertogenbosch7
Gidiz-shertogenbosch8
Gidiz-shertogenbosch1
Gidiz-shertogenbosch9
Gidiz-shertogenbosch10

Stimmt oktober 2018

Ieder kwartaal vergadert Stimmt, de cliëntenraad van Gidiz, om de belangen te behartigen van de mensen die binnen Gidiz worden begeleid. Om de achterban te informeren wordt er een samenvatting van de notulen van de vergadering op de website geplaatst.

Deze vergadering is Steve de gespreksleider. De actielijst wordt doorgenomen en er wordt een werkgroepje gevormd dat gaat nadenken over de papieren bij intake, zowel over de wijze waarop dit wordt vormgegeven als over de hoeveelheid informatie. Er zijn vergaderdata ingepland voor 2019, Dick zal de vertrouwenspersoon uitnodigen om bij een van die vergaderingen aan te sluiten.

Hierna volgt een terugblik op de succesvolle Stimmtdag, die wordt ervaren als een dag met een positieve sfeer en mooie dynamiek. Complimenten hoe Stimmt de dag georganiseerd heeft! Een punt van aandacht is dat het de volgende keer fijn zou zijn als de vertrouwenspersoon en de zzp-ers die binnen Gidiz werken aanwezig kunnen zijn, de raad zal de volgende keer eerst met hen afstemmen alvorens een datum te kiezen voor de activiteit. Er werd ook geopperd of een contactmoment zoals dit niet vaker mogelijk is? Dit zal de komende periode geïnventariseerd worden onder de mensen die begeleid worden binnen Gidiz.

Tijdens de vergadering is stil gestaan bij ervaringen van de Stimmt-leden bij het Sociaal Wijkteam. De wisselingen die plaats vinden als een wijkteammedewerker weg gaat geven onrust, dit maakt dat iemand soms meerdere keren zijn situatie uitgebreid moet toelichten bij de gemeente. In steeds meer situaties worden mensen die al begeleiding ontvangen bij de aanvraag voor een herbeschikking, verwezen van het wijkteam naar het basisteam. Dit brengt een wisseling van contactpersoon met zich mee. Een van de Stimmt-leden geeft aan dat het belangrijk is verwachtingen en mogelijkheden uit te spreken, dus ook over eventuele wisselingen van een wijkteammedewerker.

Ontvang je begeleiding van Gidiz en wil je de notulen doorlezen? Vraag deze dan aan via clientenraad@gidiz.nl. Ook voor vragen, verzoeken of opmerkingen kan je bij Stimmt terecht.

Secured By miniOrange