Gidiz-shertogenbosch3
Gidiz-shertogenbosch6
Gidiz-shertogenbosch4
Gidiz-shertogenbosch7
Gidiz-shertogenbosch8
Gidiz-shertogenbosch1
Gidiz-shertogenbosch9
Gidiz-shertogenbosch10

3e Stimmt-dag

In oktober 2019 vond de 3e Stimmt-dag plaats, georganiseerd door de clientenraad van Gidiz. Tijdens deze dag is er ruimte voor mensen die worden begeleid door Gidiz om elkaar te ontmoeten. Ook kan er nader kennis gemaakt worden met de clientenraad en de medewerkers van Gidiz. De clientenraad vindt het een meerwaarde om de positieve … Lees verder

Stimmt april en juli 2019

In april en in juli kwam Stimmt, de clientenraad van Gidiz, bij elkaar om te vergaderen. Een van de agendapunten was het organiseren van de Stimmtdag in oktober. De input uit het tevredenheidsonderzoek dat in december 2018 is afgenomen, is hierin meegenomen. Naast de jaarlijkse Stimmtdag vindt de raad dat het een meerwaarde kan zijn … Lees verder

Stimmt januari 2019

De cliëntenraad van Gidiz, genaamd Stimmt, vergadert ieder kwartaal. Om de achterban te informeren wordt er een samenvatting van de notulen van de vergadering op de website geplaatst. Bij deze vergadering zijn er twee nieuwe raadsleden aangesloten. In totaal bestaat de raad nu uit vijf leden, wat prettig is om de achterban te vertegenwoordigen en … Lees verder

Stimmt oktober 2018

Ieder kwartaal vergadert Stimmt, de cliëntenraad van Gidiz, om de belangen te behartigen van de mensen die binnen Gidiz worden begeleid. Om de achterban te informeren wordt er een samenvatting van de notulen van de vergadering op de website geplaatst. Deze vergadering is Steve de gespreksleider. De actielijst wordt doorgenomen en er wordt een werkgroepje … Lees verder

Geslaagd!

In juni 2018 zijn Richard en Selma geslaagd voor de twee-jarige opleiding tot systeemtherapeut, ook wel bekend als relatie- en gezinstherapeut. Er wordt in systeemtherapie gefocust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, hoe ze communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan de situatie. De systeemtherapeut besteed veel aandacht aan onderlinge interactiepatronen, … Lees verder

Stimmt juli 2018

Stimmt is de cliëntenraad van Gidiz, ieder kwartaal vergadert Stimmt om de belangen te behartigen van de mensen die binnen Gidiz worden begeleid. Om de achterban te informeren over de vergaderingen wordt er vanaf nu ieder kwartaal een samenvatting geplaatst van de notulen van de Stimmt vergadering. Begin juli heeft Stimmt weer overleg met Gidiz … Lees verder

Privacyinformatie

gidiz privacy

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (de Algemene Verordering Gegevensbescherming) ingegaan. Het doel van de AVG is het versterken en uitbreiden van privacyrechten en dat er meer verantwoordelijkheid ligt bij organisaties. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht of bedrijven verantwoord omgaan met de gegevens van burgers. Binnen Gidiz wordt specifieke informatie over persoonsgegevens verzameld en … Lees verder

Kwaliteitskeurmerk HKZ

Het HKZ-keurmerk is een kwaliteitsnorm voor alle instellingen in de zorg. Het staat voor: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Gidiz heeft, na een intensieve maar ook positieve leerzame periode, in december 2015 het HKZ-GGZ certificaat behaald. Iedereen die ons heeft gesteund, met ons mee heeft gedacht en vooral de mensen die we begeleiden; heel erg … Lees verder

Het huis van Gidiz in ‘s-Hertogenbosch

Gidiz huis 's-Hertogenbosch Paleiskwartierbuitenzijde

Het huis van Gidiz vind je in ‘s-Hertogenbosch, in het Paleiskwartier. Dat is nabij het Centraal Station en de Onderwijsboulevard. Dit huis is optimaal geschikt gemaakt voor bewoning door drie jongvolwassenen. Er zijn drie volwaardige slaap-/zitkamers en een gezellige, goed ingerichte woonkeuken. Vanbuiten is het een normaal huis, dus zonder kenmerken die zouden kunnen duiden … Lees verder

Zorgaanvraag bij je gemeente

Sinds januari 2015 is de zorg veranderd. In het kort komt het er op neer dat alle beschikkingen (voorheen heetten deze: indicaties) voor de begeleiding niet meer vanuit Den Haag wordt geregeld, maar vanuit de gemeente waar je woont. Stel dat je interesse hebt in ambulante begeleiding door Gidiz, dan vraag je dus een beschikking … Lees verder

Secured By miniOrange