Gidiz-shertogenbosch3
Gidiz-shertogenbosch6
Gidiz-shertogenbosch4
Gidiz-shertogenbosch7
Gidiz-shertogenbosch8
Gidiz-shertogenbosch1
Gidiz-shertogenbosch9
Gidiz-shertogenbosch10

Stimmt januari 2019

De cliëntenraad van Gidiz, genaamd Stimmt, vergadert ieder kwartaal. Om de achterban te informeren wordt er een samenvatting van de notulen van de vergadering op de website geplaatst.

Bij deze vergadering zijn er twee nieuwe raadsleden aangesloten. In totaal bestaat de raad nu uit vijf leden, wat prettig is om de achterban te vertegenwoordigen en samen te kunnen brainstormen.

Marieke Ubbink is ook aangesloten bij deze vergadering, zij is de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Als je een klacht of probleem hebt, en je hier met je begeleiding niet uitkomt, kan je haar vragen om te helpen. Ze luistert en denkt met je mee en kan je helpen bij het vinden van een oplossing. Tijdens de vergadering zijn er door de raadsleden enkele scenario’s ingebracht en heeft Marieke verteld hoe ze daarmee om zou gaan. De raad gaat er met Marieke samen voor zorgen dat ze de volgende keer bij de Stimmt-dag kan zijn.

Het tevredenheidsonderzoek binnen Gidiz is eind december 2018 afgenomen. Er is in dit onderzoek ook gevraagd naar de behoefte van de cliënten aan activiteiten die door Stimmt worden georganiseerd. Er zijn meerdere cliënten die interesse hebben om mee te doen aan de activiteiten, sommigen zouden het graag vaker dan 1 keer per jaar terug zien komen. Daarnaast zijn er leuke ideeën geopperd voor de Stimmt-activiteiten. Stimmt zal hier de volgende vergadering verder over spreken.

Ter afsluiting is er namens Gidiz een bedankje gegeven aan de drie raadsleden die Stimmt in 2018 met enthousiasme hebben vormgegeven.

Secured By miniOrange