Gidiz-shertogenbosch3
Gidiz-shertogenbosch6
Gidiz-shertogenbosch4
Gidiz-shertogenbosch7
Gidiz-shertogenbosch8
Gidiz-shertogenbosch1
Gidiz-shertogenbosch9
Gidiz-shertogenbosch10

Stimmt juli 2018

Stimmt is de cliëntenraad van Gidiz, ieder kwartaal vergadert Stimmt om de belangen te behartigen van de mensen die binnen Gidiz worden begeleid. Om de achterban te informeren over de vergaderingen wordt er vanaf nu ieder kwartaal een samenvatting geplaatst van de notulen van de Stimmt vergadering.

Begin juli heeft Stimmt weer overleg met Gidiz gehad. Omdat hij bijna jarig is trakteert Steve op heerlijke sjeklade bollen. Tommie neemt de taak van voorzitter op zich en opent met de notulen en actiepunten van vorige keer. Een aantal punten komt vandaag nog terug op de agenda.
Het volgende punt op de agenda is de Stimmt dag. Dick, Steve en Tommie zijn samen gekomen om dit voor te bespreken. Afgesproken wordt de dag te organiseren in september, er is een taakverdeling gemaakt. De uitnodiging voor deze dag wordt zo spoedig mogelijk verstuurd.
Daarna stonden er punten op de agenda die Richard en Selma hebben ingebracht. Het verbeterplan n.a.v. het tevredenheidsonderzoek van 2017 wordt doorgesproken. Ook vertellen Richard en Selma over de meest recente audit van de HKZ keuring, die met succes is behaald. Hierna hebben we het over de vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek gehad, dat aan het einde van 2018 opnieuw wordt afgenomen.
Daarna sluit Tommie de vergadering, en gaan we nog even informeel verder: Marloes, een oud Stimmt lid vertelt over haar boeiende reis van een half jaar in Zuidoost Azië.

Ontvang je begeleiding van Gidiz en wil je de notulen doorlezen? Vraag deze dan aan via clientenraad@gidiz.nl.
Ook voor vragen, verzoeken of opmerkingen kan je bij Stimmt terecht.

Secured By miniOrange