Gidiz-shertogenbosch3
Gidiz-shertogenbosch6
Gidiz-shertogenbosch4
Gidiz-shertogenbosch7
Gidiz-shertogenbosch8
Gidiz-shertogenbosch1
Gidiz-shertogenbosch9
Gidiz-shertogenbosch10

Stimmt april en juli 2019

In april en in juli kwam Stimmt, de clientenraad van Gidiz, bij elkaar om te vergaderen.

Een van de agendapunten was het organiseren van de Stimmtdag in oktober. De input uit het tevredenheidsonderzoek dat in december 2018 is afgenomen, is hierin meegenomen. Naast de jaarlijkse Stimmtdag vindt de raad dat het een meerwaarde kan zijn dat er vaker ontmoetingsmomenten zijn voor de mensen die door Gidiz worden begeleid. Er is gebrainstormd over diverse mogelijkheden, definitieve besluiten zullen tijdens de volgende vergaderingen genomen worden.

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 2018 zijn besproken en in een werkgroepje zijn er verbetervoorstellen opgesteld. Zo komt er naar voren dat een deel van de mensen die deelnamen aan het onderzoek, zich eenzaam voelen. Met de raad is besproken wat begeleiding en misschien ook Stimmt hierin kan betekenen. Daarnaast zijn ook de uitkomsten van de jaarlijkse Hkz-audit besproken, en heeft ook een van de raadsleden zijn ervaring gedeeld omdat hij als afgevaardigde namens Stimmt geïnterviewd is door de auditor.

Agendapunten die terug komen de volgende keer zijn: de naam van de raad, verdere invulling van taken van de raad en het gebruik van een online programma om berichten en eventueel documenten veilig tussen begeleiding en mensen die begeleid worden te versturen. De volgende vergadering is in november. Mocht je begeleid worden binnen Gidiz en wil je aansluiten bij een raadsvergadering, neem dan contact op via clientenraad@gidiz.nl.

Secured By miniOrange